Szukaj

GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, MIKROPOLARYZACJA, BIOFEEDBACK - Anna Mazur-Grasza

konsultacje psychologiczne, psychoterapia, komputerowy test MOXO do diagnozy i terapii ADHD

GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

 

 

Psycholog, mgr Anna Mazur-Grasza  - tel. 508 250 240

e-mail: annamazurgrasza@gmail.com

Specjalizuje się w terapii rodzinnej i terapii małżeństw (w tym medjacje i problemy rozwodowe).
Pomagan także z zabużeniami w okresie dojrzewania, tj. problemy w szkole, problemy z zachowaniem i problemami emocjonalnymi.

 


 

Komputerowy test MOXO
do diagnozy i terapii ADHD

 


 

Kwalifikacje do mikropolaryzacji w Oławie:

Psychiatra, dr Renata Ullmann 
(certyfikat Uniwersytetu Medycznego w Getyndze).
Zapisy na kwalifikacje pod tel. 508 250 240.

 

Sesje mikropolaryzaji:

Psycholog-neuroterapeuta mgr Anna Mazur-Grasza
(certyfikat Uniwersytetu Medycznego w Getyndze).

 

 

Wskazania do sesji mikropolaryzacji metodą tDCS:
• ADHD,
• deficyt uwagi (ADD), 
• afazja, 
• autyzm, 
• choroby zwyrodnieniowe mózgu (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera) przebiegające z zaburzeniami poznawczymi i • emocjonalno-osobowościowymi, 
• depresja, 
• dysfunkcje pamięci, 
• dystonia, opóźniony rozwój psychomotoryczny, 
• opóźniony rozwój mowy, 
• trudności szkolne, 
• tiki, 
• zaburzenia psycho-emocjonalne i psychosomatyczne, 
• migrena, 
• mózgowe porażenie dziecięce, 
• padaczka lekooporna, 
• szumy uszne, 
• udary mózgu, 
• urazy czaszkowo–mózgowe z deficytem neurologicznym, 
• uzależnienia

 

Wskazania do terapii metodą  EEG Biofeedback:

• problemy szkolne,
• zaburzenia koncentracji uwagi,
• dysleksja,
• ADHD,
• zaburzenia snu,
• depresja,
• stres,
• stany lękowe, napady paniki,
• natręctwa,
• zaburzenia przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja),
• padaczki,
• tiki,
• lekka niepełnosprawność intelektualna,
• zespół stresu pourazowego.

 


 


Napisz na WHATSAPP albo MESSENGER

 


 

 

NASZE CERTYFIKATY